ViFaOst Startseite Ostdok Startseite Russland, Wolgograd, Statue Rodina mat' (dt. 'Mutter Heimat') Russland, Rostow Welikij, Portal der Kirche Cerkov' Sretenija nad vodnymi vorotamy im Kloster Monastyr' Borisoglebskij Polen, Warschau, modernes Gebäude Plakat 'Russische Revolution' Ausschnitt aus einer mittelalterlichen glagolitischen Handschrift Bosnien und Herzegowina, Mostar, Ausschnitt der die Neretva überspannenden Alten Brücke (Stari Most) Tschechien, Prag, Rathausuhr Russland, St. Petersburg, Erlöser-Kathedrale Spas na krovi W. Tatlin, Monument zur Dritten Internationale (1919) (Ausschnitt) ViFaOst
      Deutsch | Русский | English
 

Polen - Auswahlbibliographie

Zotero Group

a) Monographien

Jankowski, Czesław: Polska etnograficzna, Warszawa 1914. 

Studnicki, Władysław R. von: Die Umgestaltung Mittel-Europa’s durch den gegenwärtigen Krieg. Die Polenfrage in ihrer internationalen Bedeutung, Wien [1915].

Halecki, Oskar von: Das Nationalitäten-Problem im alten Polen, Krakau 1916.

Romer, Eugeniusz: Geograficzno-statystyczny atlas Polski, Warszawa/Kraków 1916.

Romer, Eugeniusz: Polska i Polacy, Kraków 1916.

Romer, Eugeniusz: Wojenno-Polityczna Mapa Polski, Lwów 1916.

Romer, Eugeniusz: Die Gesamtzahl der Polen, Wien 1917.

Romer, Eugeniusz: Polska i Polacy, Kraków 1917.

Romer, Eugeniusz: Polska. Ziemia in państwo, Lwów 1917.

Studnicki, Władysław R. v.: Die polnische Ostmarkenfrage. Denkschrift für deutsche Staatsmänner, Warschau [1917].

Wakar, Włodzimierz: Kresy wschodnie, Warszawa/Kraków 1917.

Wakar, Włodzimierz: Rozwój terytorialny narodowości polskiej, Bd. 1, Warszawa 1917.

Wakar, Włodzimierz: Rozwój terytorialny narodowości polskiej, Bd. 2, Warszawa 1917.

Wakar, Włodzimierz: Rozwój terytorialny narodowości polskiej, Bd. 3, Warszawa 1917.

Wasilewski, Leon: Kresy Wschodnie. Litwa i Białoruś. Podlasie i oszczyzna. Galicya Wschodnia. Ukraina, Warszawa/Kraków 1917. 

Halecki, Oskar von: Polens Ostgrenze im Lichte der Geschichte Ostgaliziens, des Chelmer Landes und Podlachiens, Wien 1918.

Studnicki, Władysław R. von: o granice wschodnie Państwa Polskiego. Sprawozdanie z wiecu zwołanego w Warszawie 22 IX 1918 roku przez grupę Polaków pochodzących z polskich ziem wschodnych, Warszawa 1918.

Romer, Eugeniusz [Romer, Eugene de]/Zakrzewski, Stanisław/Pawłowski, Stanisław: W obronie Galicyi Wschodnej, Lwów 1919.

Romer, Eugeniusz: Polacy na kresach pomoskich i pojeziernych, Lwów 1919. 

b) Aufsätze

o.A.: Fundamenty narodowe, in: Myśl Niepodległa Nr. 386 (1917), S. 469-471. 

o.A.: Ludzie I narody po wojnie, in: Myśl Niepodległa Nr. 385 (1917), S. 448-451. 

Halecki, Oskar von: Ekspansya i tolerancya, in: Papée, Fryderyk (Hrsg.): Przyczyny upadku Polski, Warszawa 1918, S. 47-77.

Sawicki, Ludomir: Zakłady państwowe a geografia ojczysta, in: Przegląd Geograficzny 1/1 (1918), S. 5-17. 

Udziela, Seweryn: Etnograficzne rozmieszczenie I rozgraniczenie rodów górali polskich, in: Przegląd Geograficzny 1/2 (1918), S. 80-91. 

o.A.: Żydzi w Polsce, in: Myśl Niepodległa 443 (1919), S. 163-166. 

Maliszewski, Edward: Kłopoty Geografów Niemieckich, in: Ziemia. Miesięcznik krajoznawczy ilustrowany wydawany z Zapomogi Wydziału Nauki M.W.R.i.O.P. 2 (1920), S. 62. 

Mraskowna, M.: Z antropogeografi ziemi Krakowskiej, in: Przegląd Geograficzny 2 (1920-1921), S. 105-127.

o.A.: Niemczyzna w Wielkopolsce, in: Myśl Niepodległa 508 (1920), S. 613-614. 

o.A.: Uchwały Żydoów na Konferencji Londyńskiej, in: Myśl Niepodległa 524 (1920), S. 839-841. 

o.A.: Walka z Niemczyną, in: Myśl Niepodległa 507 (1920), S. 591-593.

Pawłowski, Stanisław: Zadania Krajoznawstwa Polskiego w Ziemiach Zachodnich, in: Ziemia. Miesięcznik krajoznawczy ilustrowany wydawany z Zapomogi Wydziału Nauki M.W.R.i.O.P. 5/6 (1920), S. 146-150. 

Wiktor, Jan: Południowe Kresy, in: Ziemia. Miesięcznik krajoznawczy ilustrowany wydawany z Zapomogi Wydziału Nauki M.W.R.i.O.P. 4 (1920), S. 98-100.

o.A.: Pomorze, in: Myśl Niepodległa 557 (1921), S. 397-398.

o.A.: Szowinizm Niemiecki, in: Myśl Niepodległa 557 (1921), S. 393-394.

o.A.: Ucisk Gónego Ślaska przez Niemców, in: Myśl Niepodległa 539 (1921), S. 102-104. 

o.A.: Unifikacja a granica celna, in: Myśl Niepodległa 582 (1921), S. 797-799. 

o.A.: Wiec w sprawie wyboru ojczyzny,in: Myśl Niepodległa 551 (1921), S. 293-296. 

Smoleński, Władysław: Patrjotyzm historjografji polskiej w czasach porozbiorowych, in: Przegląd Historyczny 22 (1919-1921), S. 176-185.

o.A.: Polskość na Ukrainie, in: Myśl Niepodległa 600 (1922), S. 225-231. 

Brun, L.: Kampanja antyczeska w Polsce, in: Myśl Narodowa. Tygodnik Polityczno-Społeczny 34 (1923), S. 6-8.

o.A.: Wichrzycielstwo na kresach, in: Myśl Niepodległa 652 (1923), S. 234-236. 

Semkowicz, Władisław: Prawa Polski do Jaworzyny, in: Ziemia. Miesięcznik krajoznawczy ilustrowany wydawany z Zapomogi Wydziału Nauki M.W.R.i.O.P. 1 (1923), S. 3-11.

o.A.: Niesnanski wśród Polonji Gdańskiej, in: Myśl Niepodległa 706 (1924), S. 260-261. 

o.A.: Zadatek zgody Polsko-Czeskiej, in: Myśl Niepodległa 713 (1924), S. 373-374. 

Kosmowska, J.W.: Dążenia Niedpodległościowe w naszej współczesnej pieśni ludowej, in: Ziemia. Miesięcznik krajoznawczy ilustrowany wydawany z Zapomogi Wydziału Nauki M.W.R.i.O.P. 4 (1925), S. 59-64. 

Lisiewicz, Edward: Stosunki narodowościoe I administracyne w województwie nowogródzkiem, in: Ziemia. Miesięcznik krajoznawczy ilustrowany wydawany z Zapomogi Wydziału Nauki M.W.R.i.O.P. 10/11/12 (1925), S. 187-189.

Rokicki, Cz.: Nazwy ulic w miastach polskich, in: Ziemia. Miesięcznik krajoznawczy ilustrowany wydawany z Zapomogi Wydziału Nauki M.W.R.i.O.P. 4 (1925), S. 64-68. 

Smoleński, J(erzy).: Przyrodzony obszar Polski I jego granice w świetle nowoczesnych poglądów, in: Przegląd Geograficzny 6 (1926), S. 33-44. 

Łypacewicz, Wacław: Liczba Niemców w Polsce I Polaków w Niemczech, in: Sprawy Narodowościowe 2 (1927), S. 121-126.

Maliszewski, Edward: Ludność litewska w Państwie Polskiem, in:  Sprawy Narodowościowe 1 (1927), 1, S. 10-18.

Wałek-Czernecki, Tadeusz: Naród, narodowość, ojczyzna w starożytności, in: Przegląd Historyczny 26 (1926-1927), 2 S. 151-181; 26 (1926-1927), 3, S. 276-280.

Wasilewski, Leon: Istotna liczba Ukraińców w Polsce, in: Sprawy Narodowościowe 1 (1927), 2, S. 227-236.

 
   

Gefördert von der DFG   Partner von Webis